Procesul de selecție: 10.05.2022 – 19.05. 2022

  1. Depunerea aplicației în formatul online pus la dispoziție de Fundația Comunitară Brașov. Participă la concursul de proiecte numai aplicațiile depuse până la data de 09.05.2021, ora 18:00.
  2. Preselecția proiectelor: analiza eligibilității, evaluarea proiectelor eligibile pe baza grilei de evaluare 
  3. Selecția proiectelor finaliste de către juriul independent al fondului. Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la a da punctaj proiectului și de la dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv. Componența juriului va fi anunțată public odată cu lansarea concursului și va putea fi consultată AICI
  4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe lista scurtă, dacă juriul consideră necesar.
  5. Anunțul public al proiectelor finaliste ce urmează să fie finanțate.

După parcurgerea acestor etape, selecția proiectelor este definitivă și nu poate fi contestată de către aplicanți.

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

Impact comunitar - număr beneficiari direcți în cadrul orelor și în afara orelor curriculare; impact pe categorii de vârstă; utilitatea intervenției din punct de vedere comunitar.

Diversitatea vieții sportive și recreative a școlii - programe extracurriculare, diversitatea evenimentelor sportive, angajamentul luat în organizarea diferitelor evenimente sportive, parteneriate.

Calitatea și coerența proiectului - buget, planificarea activităților, claritate, calitate